Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 28 2013

Beatka
1345 e911
Reposted fromTLC2 TLC2

November 12 2013

Beatka
5370 56d1
Reposted fromkaspricky kaspricky

October 29 2013

Beatka
4821 5dff
Reposted fromneverragain neverragain

October 27 2013

9067 1efc
Reposted fromimahyperlover imahyperlover
Beatka
8891 85a6
Reposted fromintrigante intrigante
Beatka
0030 1861
Reposted fromnotallaboutbritish notallaboutbritish

October 26 2013

Beatka
7583 ad3d
Beatka

October 25 2013

Beatka
2282 ebb4
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome
Beatka
Reposted fromnovac novac
Beatka
5233 7317 500
Reposted fromfatu fatu
Beatka
- Potrafiłbyś określić kobietę jednym słowem?
- "Morze". I niech każdy sobie wybierze, przez jakie "żet". 
— Marek Dyjak, "Przekrój" nr 12/2013
Reposted bytrudnoinaczejhuntrees94krewzwodkamakemelaughkeepdreamindobitnieMyNameIsAwesomedrunkmetalgirl

October 20 2013

Beatka
8770 af77
Reposted fromasiiieek asiiieek
Beatka
„Facet, nawet wielki jak góra i twardy jak granit, jaja ma zawsze w tym samym miejscu.”
— Stieg Larsson - Dziewczyna, która igrała z ogniem
Reposted fromBeetlebum Beetlebum

October 19 2013

Beatka
1653 3dae
Beatka
1585 cfac
Reposted byhaz3l haz3l

October 12 2013

Beatka
9865 f2d9
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viamolotovcocktail molotovcocktail
Beatka
3685 baeb
Reposted fromtygrysek tygrysek viaGabreiila Gabreiila

September 21 2013

Beatka
0545 e797
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl